משלוח חינם עד 7 ימי עסקים בקנייה מעל 199 ש"ח 🚛
0 פריטים
עגלת קניות

סל הקניות שלכם ריק :(

אולי תוסיפו קצת צבע למטבח?

למבצעים שווים ממש >>>
X

תקנון מבצע הטבות Blue November

תקנון מבצע COOK AND BAKE – הטבות Blue November (להלן: “המבצע”)

1. הגדרות
“עורכת המבצע” רוסולינג 20-20, ע.מ. 540279833.
“הטבה” בקניית פריטים מהמגוון המשתתף תינתן הנחה לפי המפורט בתקנון זה ועד 70% הנחה.
“משתתף” או “משתתפים” חברי מועדון קוק אנד בייק ומצטרפים חדשים, מקבוצת חברת סיטי טיים אי.אל בע”מ על-פי רישומי עורכת המבצע (כהגדרתה לעיל). למען הסר ספק, רישומי עורכת המבצע לעניין חברות במועדון הם הקובעים לעניין הזכאות להשתתף במבצע.
“חנויות” חנויות COOK AND BAKE, בנקודות המכירה הנבחרות ובאתר האונליין, כתובת האתר:
www.cook-bake.co.il (“אתר האינטרנט של קוק אנד בייק”)

רשימת החנויות מפורטות בנספח א’ לתקנון זה.
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחיות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.
3. תקופת המבצע
המבצע יחל ביום 17.11.2023 ויסתיים ביום 30.11.2023 (להלן: “תקופת המבצע”) או עד גמר המלאי (סך כולל של לא פחות מ- 1,000 יחידות הטבה כהגדרתה לעיל). מובהר כי עורכת המבצע רשאית להאריך, לקצר, לשנות או לבטל את תקופת המבצע, הכול על-פי שיקול דעתה.
4. תנאי השתתפות במבצע
4.1. עורכת המבצע מזמינה את המשתתף ליהנות מהטבה של קבלת הנחה בשיעורים משתנים בקניית פריטים ומותגים נבחרים מהמגוון המשתתף (מפורט בנספח ב’ להלן) (להלן: “ההטבה”). למימוש באתר האונליין ובחנויות כהגדרתם לעיל, כפוף למלאי כמפורט לעיל.
4.2. יודגש כי לצורך קבלת ההטבה יש לרכוש פריטי מלאי של מוצרי קוק אנד בייק בלבד ולא פריטי שירות – למשל, גיפט כארד.
4.3. ללא כפל מבצעים והטבות.
4.4. במקרה של החלפה ו/או החזרת מוצר שנרכש במהלך תקופת המבצע, ערכו של המוצר הכספי, לצורך חישוב הזיכוי ו/או ההחזרה, יהיה שווה לערכו של המוצר כפי שנרכש בתקופת המבצע, בכפוף למדיניות הרשת ולהצגת חשבונית, גם אם בעת ההחזרה ו/או ההחלפה יהיה ערכו של המוצר שונה.
4.5. ביטול עסקה (מלא או חלקי) הינו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010. במקרה של ביטול מלא יוחזר בהתאם לחיוב בחשבונית. במקרה של ביטול עסקה חלקי – ההטבה מבוטלת ויש להחזיר את הפריטים שניתנו בהנחה או ששווים המלא יקוזזו מסכום ההחזר.
4.6. החלפות יתקיימו בהתאם למדיניות ההחלפות.
4.7. חרף האמור בסעיף ‎4.1 לעיל, מובהר כי עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבות בתנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
5. שונות
5.1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון, הוא מבין אותו ומקבל על עצמו את מלוא הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
5.2. עורכת המבצע תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הודעה מראש.
5.3. עורכת המבצע רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם (לרבות שינוי ההטבות). כמו כן עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי עורכת המבצע.
5.4. עורכת המבצע תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
5.5. הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
5.6. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים.
5.7. ניתן לעיין בהוראות תקנון המבצע במשרדי עורכת המבצע ברחוב אבא אבן 1, בניין A קומה 1 הרצליה ת.ד 12547.

נספח א’
רשימת החנויות המשתתפות
(השתתפות לחברי מועדון ומצטרפים חדשים)
ההטבה תתקיים בחנויות הבאות:
1. ראשון לציון, מרכז בן גוריון
2. ראשון לציון, קניון עזריאלי ראשונים
3. נתניה, עיר ימים
4. רעננה, קניון רננים
5. גבעת שמואל, קניון הגבעה
6. תל אביב, דיזינגוף סנטר
7. תל אביב, מרכז שוסטר רמת אביב
8. חיפה, גרנד קניון
9. תל אביב, מיסטרל Arcos Casa

אתר האינטרנט: www.cook-bake.co.il (“אתר האינטרנט של קוק אנד בייק”)

 

נספח ב’
רשימת המותגים המשתתפים בהטבה

אחוזי הנחה:

יתר המותגים 25%
ולירה אקססוריז 40%
לאקור 40%
טרבון 40%
איבילי 40%
סילקורמרט 40%
בודלס 50%
פטיסה 50%
טרודו 50%
ארקוס סכינים 50%
ווסטמרק 50%
רוסו רקס 50%
ולירה כלי בישול 50%
ויסטה אלגרה 50%
רוסו טולז 60%
קופסאות רוסו סנאפ 60%
רוסו גלייז 60%
רוסו ביסטרו 60%
רוסו ספארי 60%
סירי ברזל קרבון סטיל 60%
קלאסיק 70%
קפסטון 70%